Woordje van de directeur

 

Via de website van onze school heten wij U van harte welkom. 
Hoewel alle scholen zowat met hetzelfde bezig zijn, onderwijs en opvoeding, is toch elke school uniek.

Met alle participanten willen we het belang van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs via onze website concreet gestalte geven. Naast inbreng van leerkrachten, directie, ouders en het schoolbestuur gebruiken we onze website eveneens om de leerlingen van de hoogste klassen de (on)mogelijkheden van het medium te leren kennen, de technische vaardigheden te beheersen en vooral een kritisch, lerende houding aan te nemen tegenover ICT-applicaties.   
Onze website zien we dus eerder als een project waarin de hele schoolgemeenschap betrokken wordt: een project dat via de toegangspoort van onze school de deur opent naar de wereld.