Linkje naar menu DECEMBER :
Menu is steeds dezelfde voor zowel de kleuter- als lagere school.

https://www.esthio.be/menu/scholen/x69yzbgg7gbe75n3