Vanaf dit schooljaar wordt het zorgbeleid op onze school nog verder uitgebreid. 
Wij werken hierbij aan 3 grote pijlers:
          

    * Gelijke OnderwijsKansen ( GOK)   

    * Zorgverbreding en zorgcoördinatie (extra uren zorgbeleid) 
    * Extra individuele begeleiding van leerlingen (taakleerkracht)

Deze drie actiepunten worden dit jaar ingevuld door het ZORGTEAM